Stök frétt


Umhverfisstofnun hefur móttekið umsókn frá ORF Líftækni hf. dags. 28. janúar sl. um leyfi til tilraunaræktunar utanhúss á erfðabreyttu byggi (Hordeum vulgare) í Gunnarsholti á Rangárvöllum. 

Starfsemin sem hér um ræðir fellur undir lög um erfðabreyttar lífverur nr. 18/1996 og reglugerð nr. 728/2011 um sleppingu eða dreifingu og markaðssetningu erfðabreyttra lífvera.

Í umsókninni kemur fram að ráðgert er að rækta mismunandi yrki af erfðabreyttu bryggi í tilraunaskyni til að kanna tjáningu á markpróteinum þeirra auk almennra ræktunareiginleika yrkjanna, s.s. spírun, vöxt, sjúkdómaþol, þroska og uppskerumagn á hverja ræktunareiningu. Tekið er fram að byggplöntur eru sjálffrjóvgandi og geta því ekki kynblandast öðrum yrkjum eða skyldum tegundum. Er því ekki talin neinn möguleiki á genaflutningi milli erfðabreyttra byggplantna og villtra plantna í nágrenni ræktunarreita. Ræktunarreitur verður í a.m.k. 300 metra fjarlægð frá öðrum byggökrum sem kynnu að vera í Gunnarsholti.

Ræktunin er í samstarfi við Landgræðsluna en ræktunarreitir í Gunnarholti er í eigu Landgræðslunnar. Gerður verður samningur við Landbúnaðarháskóla Íslands um afnot af tækjum ásamt nauðsynlegri þjónustu og starfsmenn Landbúnaðarháskólans munu sjá um sáningu, uppskeru/þreskingu sem og hreinsun tækja.

ORF Líftækni hf. hefur áður fengið leyfi Umhverfisstofnunar til dreifingar og sleppingar á erfðabreyttum plöntum í Gunnarsholti en síðasta leyfið var gefið út árið 2009 og heimilaði það útiræktun til lok árs 2013.

Umhverfisstofnun mun leita umsagna um umsóknina frá ráðgjafanefnd um erfðabreyttar lífverur, sbr. reglugerð nr. 68/1998, og Náttúrufræðistofnun Íslands skv. 4. gr. reglugerðar nr. 782/2011.

Er hér gefinn kostur á að koma að athugasemdum um ofangreinda umsókn til útiræktunar á erfðabreyttu byggi. Frestur til að skila slíkum athugasemdum er til lok dags 3. mars 2021 eða 30 dagar frá britingu fréttar skv. 9. gr. reglugerðar nr. 728/2011.

Umhverfisstofnun skal hafa samráð við almenning og hagsmunaaðila um alla þætti hinnar fyrirhuguðu útiræktun erfðabreyttra plantna áður en ákvörðun um útgáfu leyfisins er tekin. Verður það samráð kynnt síðar.
Úrdráttur úr umsókn var uppfærður 25. febrúar 2021.