Stök frétt

Umhverfisstofnun hefur gefið út skýrslu um hávaða í umhverfi barna í leik- og grunnskólum á Íslandi. Skýrslan byggir á samstarfsverkefni Heilbrigðiseftirlits sveitafélaganna og Umhverfisstofnunar. Samtals voru 122 leik- og grunnskólar skoðaðir og tóku öll heilbrigðiseftirlitssvæðin þátt í verkefninu.

Markmið verkefnisins var að framkvæma almenna úttekt á hávaða í leik- og grunnskólum landsins með spurningakönnun sem lögð var fyrir starfsfólk. Helstu niðurstöður verkefnisins eru að 62% svarenda upplifa hávaða og telja hljóðvist í rýmum ófullnægjandi. Helmingur svarenda álítur að of mikill hávaði stafi af hávaðasömum börnum og/eða of mörgum börnum í sama rými. Könnunin leiðir einnig í ljós að skólayfirvöld nota ekki sem skyldi möguleika til að bæta hljóðvist í skólum með viðbótarhljóðeinangrun eða önnur úrræði.

Í skýrslunni eru lagðar fram nokkrar aðgerðir, meðal annars að:
- Athuga hvort fylgja eigi könnun eftir með ómtímamælingum á hávaða.
- Skoða hvort grundvöllur sé fyrir breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012 hvað varðar hljóðvist og færa skóla úr flokki C í flokk B.
- Athuga hvernig hægt sé að koma betur á framfæri aðgerðum til að bæta hljóðvist, til dæmis með eyðublaði, tékklista, samantekt aðgerða sem hafa reynst vel eða öðru.

Hægt er að nálgast skýrsluna hér.