ETS2

ETS 2, er nýtt viðskiptakerfi með losunarheimildir vegna losunar frá byggingum (vegna húshitunar) vegasamgöngum og viðbótargeirum. Þetta nýja kerfi er sett upp samhliða hinu hefðbundna ETS kerfi með tilskipun 2023/959, sem breytti tilskipun ESB 2003/87. Þessar breytingar voru teknar upp í EES samninginn þann 8. desember 2023 með ákvörðun Sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 335/2023.

Eins og staðan er í dag hefur ETS2 kerfið í heild ekki verið innleitt í íslenskan rétt, að undanskilinni skyldu eftirlitsskyldra aðila til að vakta losuna sína á árinu 2024, sbr. lög 96/2023 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Um ETS 2 gilda lög nr. 96/2023 um viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. 

Kerfið gengur út á það að aðilar sem að stunda ákveða starfsemi greiði fyrir losun sína á gróðurhúsalofttegundum í formi uppgjörs á losunarheimildum. Eftirlitsskyldir aðilar þurfa því að kaupa losunarheimildir á markaði og standa þannig skil á heimildum í samræmi við losun sína. 

Losun frá ETS 2 kerfinu er færð í losunarbókhald Íslands og fellur undir samfélagslosun, ólíkt losun frá ETS 1 kerfinu. Umhverfisstofnun er lögbært stjórnvald á Íslandi vegna ETS 2 kerfisins.  

Hverjir falla undir kerfið?

Þeir sem falla undir ETS 2 kerfið á Íslandi eru aðilar sem að afhenda eldsneyti til notkunar, sem er notað til brennslu í geirum bygginga, vegasamgangna og viðbótargeira. Þetta er svokallaðir „eftirlitsskyldir aðilar“. 


Upplýsingar og gögn fyrir eftirlitsskylda aðila

30. apríl 2025 - Frestur til að skila inn gögnum um sögulega losun.

Leiðbeiningar fyrir eftirlitsskylda aðila frá framkvæmdastjórn Evrópu 


Krafa um vöktun og losunarleyfi hefur ekki verið innleidd inn í reglugerð en verður líklega á árinu 2024.

Sniðmát fyrir vöktunaráætlun

Rekstraraðili skal senda umsókn um losunarleyfi til Umhverfisstofnunar um leið og ljóst verður að starfsemi hans heyrir undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir sbr gr. 6 í reglugerð um viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir nr. 606/2021.

Umsókn um losunarleyfi skal hafa að geyma:

  1. lýsingu á starfsstöð og starfsemi rekstraraðila, þ. á m. þeirri tækni sem notuð er,
  2. lýsingu á hráefnum, hjálparefnum og búnaði sem notaður er í starfseminni og ætla má að valdi losun gróðurhúsalofttegunda, þ.m.t. upplýsingar um nafnvarmaafl búnaðar,
  3. lýsingu á uppsprettum gróðurhúsalofttegunda frá viðkomandi starfsstöð,
  4. vöktunaráætlun sem samræmist 17. gr. reglugerðar þessarar og ákvæðum reglugerðar (ESB) 2018/2066, sbr. 31. gr. reglugerðar þessarar,
  5. samantekt á almennu máli um þau atriði sem getið er í a-d-lið.

Umsókn telst hafa borist Umhverfisstofnun á þeim degi er fullnægjandi gögn eða upplýsingar hafa borist að mati stofnunarinnar.

Umsóknir ber að senda á ust@ust.is

Efni inn á heimasíðu Umhverfisstofnunar verður uppfært eftir frekari innleiðingu á ETS2 kerfinu í íslenska löggjöf. Frekari upplýsingar um ETS2 og hvernig kerfið hefur verið innleitt í Evrópusambandinu má finna hér

Fyrir frekari upplýsingar um ETS2 er hægt að senda póst á Umhverfisstofnun, ets-2@umhverfisstofnun.is